La mirada de Tirèsies

Presentació de L’ESSÈNCIA DE LA POLS (de la mà de l’amic Hèctor Solé…)

Posted in ...Lectures, Apunts de poètica, Kalós, kalé, kalón..., Literatures, Poesia i Veritat by lamiradadetiresies on Abril 2, 2012